Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

22.07.2020 • Извънредно общо отчетно събрание на ХоРеКа

УВАЖЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ХОРЕКА,

Прилагам Ви поканата за провеждане на Извънредно общо събрание на Асоциацията за приемане на ГФО. 

Поканата може да разгледате тук. 

прочетете повече »

3.07.2020 • Бизнес среща в Българска стопанска камара 02.07.2020 г.

На 02.07.2020 година в Българска стопанска камара се проведе среща за обсъждане на възможности за бизнес партньорство между фирмите от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост и фирмите от ХоРеКа. Беше обсъдена отново и възможността за участие на мебелните фирми на... прочетете повече »

30.06.2020 • Бизнес среща в Българска стопанска камара 02.07.2020 г.

На 02.07.2020 г.  от 11.00 часа в Българска стопанска камара ще се проведе среща между:

Национален борд по туризъм, Българска туристическа камара, Българска асоциация на заведенията, Сдружение на заведенията, Българска камара на дървообработващата и мебелна промишленост и... прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last