Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

18.04.2017 • Участие на Асоциацията на специализираното изложение СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ХОРЕКА  ще участва с информационен щанд на специализираното изложение за мебели от 24 до 28 април 2017 г. в зала № 6 прочетете повече »

18.04.2017 • Участие на Асоциацията в заседанието на Националния съвет по туризъм

На 12.04.2017 година от 14.00 часа в министерство на туризма се проведе първото заседание на Експертната работната група по изготвяне ня промени в Наредбата за категоризация на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

Следващото заседание на Експертната група... прочетете повече »

10.04.2017 • Решения от Общото събрание на Асоциацията

Д Н Е В Е Н Р Е Д НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


Отчет за дейността на Национална ... прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last