Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

3.07.2020 • Бизнес среща в Българска стопанска камара 02.07.2020 г.

На 02.07.2020 година в Българска стопанска камара се проведе среща за обсъждане на възможности за бизнес партньорство между фирмите от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост и фирмите от ХоРеКа. Беше обсъдена отново и възможността за участие на мебелните фирми на... прочетете повече »

30.06.2020 • Бизнес среща в Българска стопанска камара 02.07.2020 г.

На 02.07.2020 г.  от 11.00 часа в Българска стопанска камара ще се проведе среща между:

Национален борд по туризъм, Българска туристическа камара, Българска асоциация на заведенията, Сдружение на заведенията, Българска камара на дървообработващата и мебелна промишленост и... прочетете повече »

19.03.2020 • Писмо за подкрепа на бизнеса на фирмите от ХОРЕКА сектора


С пълния текст на писмото за подкрепа на бизнеса от Националната Асоциация "Хотел, Ресторант, Кафетерия" може да се запознаете тук прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last