Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

29.01.2015 • Общо събрание на Национална асоциация ХоРеКа

На 7 февруари 2015 г. от 11.00 часа в клуб ADIS COOK&BOOK на ул. Будапеща № 31, ще се проведе Годишното отчетно събрание на Асоциацията, при следния Дневен ред: 1. Отчет за дейността на Асоциацията за 2014 година. 2. Отчет на КС за същия период. 3. Прием на нови членове. 4. Обсъждане и приемане... прочетете повече »

30.09.2014 • Специализирана изложба СИХРЕ – нека повдигнем завесата...

От 5 до 8 ноември в зали 5 и 6 на Интер Експо Център – София организаторите от Агенция Булгарреклама и Национална Асоциация Хотел, Ресторант, Кафетерия (ХоРеКа) отново ще съберат на едно място водещи компании от хорека сектора, които да демонстрират посоките на развитие в бранша.Професионално... прочетете повече »

19.09.2014 • Промяна в Постановление 118/20.05.2014 г., касаеща подготовката на тръжна документация по ЗОП

 Уведомявам Ви за отмяната на чл. 9, ал. 2 от  ПМС 118/20.05.2014г., извършена с ПМС № 277/2014 г. (обн. ДВ 76/12.09.2014г.).

Текстът на чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/20.05.2014 г. задължаваше бенефициентите да оповестяват публично съобщение за ценови предложения, когато... прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация