Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

4.11.2015 • Успешно представяне на фирми от Асоциацията на специализираното изложение HOST 2015 в Милано, Италия

Български компании,  членове на Национална асоциация ХоРеКа  участваха  на национален щанд, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на специализираната международна изложба за хотелско и ресторантьорско оборудване HOST 2015.... прочетете повече »

7.10.2015 • Национален щанд на специализираното изложение HOST 2015 в Милано, Италия

От 23 до 27 октомври 2015 година  със съдействието на ИАНМСП,  четири фирми от Асоциацията ще се представят на специализираното изложение за хотелско и ресторантско оборудване  HOST 2015 в  град Милано, Италия. Националният щанд е  в Палата № 4  -   щанд... прочетете повече »

28.07.2015 • Национален щанд на международната изложба за хотелско и ресторантьорско оборудване HOST 2015

Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) организира участието на български фирми на национален щанд на международната изложба за хотелско и ресторантьорско оборудване HOST 2015 (23 – 27.10.2015 г., Милано, Италия). Участието е във връзка с изпълнението на... прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last