Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

6.03.2015 • УЧАСТИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА

От 25 до 28 март 2015 година в Интер Експо Център ще се проведе специализираното изложение БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА. Национална асоциация ХоРеКа ще участва с информационен щанд. прочетете повече »

6.03.2015 • УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СПЕЦИЛИЗИРАНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ВАКАНЦИЯ

През 2015 година за първи път Асоциацията участва с информационен щанд на международната туристическа барса ВАКАНЦИЯ, която се проведе в Интер Експо Център от 12 до 14 февруари. Имаше определен интерес към фирмите от ХоРеКа от семейни хотели и къщи за гости, които ще оборудват или преоборудват... прочетете повече »

6.03.2015 • Нови фирми в Асоциацията

На Общото събрание на Национална асоциация ХоРеКа бяха утвърдени две нови фирми:

ВКФ РЕНЦЕЛ БЪЛГАРИЯ ПРОДАКШЪН ЕООД - ГРАД СОФИЯ. Основната дейност на фирмата е насочена към производството и разпространението на пазара на търговско и магазинно оборудване и рекламни... прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация