Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

12.01.2017 • Участие на Асоциацията на Международната туристическа борса ВАКАНЦИЯЗа трета поредна година Национална асоциация ХоРеКа ще участва с информационен щанд на Международната туристическа борса ВАКАНЦИЯ, която ще се проведе в ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР от 15 до 17 февруари 2017 година.

Вижте повече на Holiday Flair Sofia прочетете повече »

12.01.2017 • Безплатна лекция "Ефективна комуникация"

Асоциацията получи покана от фирма "IDEAS FREEBOSS"  за посещение на безплатна въвеждаща лекция за Ефективна комуникация.

Посетете лекцията и ще научите:

- Да можете позитивно да контролирате комуникацията;

- Да се справяте с различните... прочетете повече »

19.12.2016 • ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ХОРЕКА

ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25 ФЕВРУАРИ /СЪБОТА/ 2017 ГОДИНА ОТ 10.30 ЧАСА В ГР. КЮСТЕНДИЛ. прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last