Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

27.05.2016 • Приложение Договор СИХРЕ 2016

На 26.05.2016 г. беше подписано Приложението към Договора за специализираното изложение СИХРЕ 2016 год. Условията за участие остават непроменени. Заявки-договор  за площ фирмите ще получат от Интер Експо Център. След събиране на заявките ще се извърши разпределение на площите. прочетете повече »

18.04.2016 • Светът на мебелите и Техномебел

От 19 до 23 април ще се проведе специализираното изложение СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ в Интер Експо Център. Национална асоциация ХоРеКа ще присъства с информационен щанд в зала № 2.  прочетете повече »

4.04.2016 • Среща между ръководствата на ХоРеКа и БКДМП

На 05.04.2016 година от 11.00 часа ще се проведе среща между представители на ръководните органи на Асоциация ХоРеКа и Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост. На срещата ще бъдат обсъдени въпроси по обмяна на опит.     прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last