Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз Риобэт .

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

14.12.2021 • Заседание на Управителния и Контролния съвет


Уважаеми членове на ХоРеКа,   На 16.12.2021 г. от 16.30 часа ще се проведе заседание на Управителния и Контролния съвет на Асоциацията в залата на фирма Томеко, при следния ДНЕВЕН РЕД:  
1. УЧАСТИЕТО НА ФИРМИТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ... прочетете повече »

14.10.2021 • SIHRE 2022

Започна подготовката за специализираното изложение за хотелско и ресторантско оборудване и съсътстващи дейности СИХРЕ 2022, което ще се проведе в Интер Експо Център. Изложението ще се проведе от 1 до 4 февруари 2022 година. Голяма част от членовете на Асоциацията вече подадоха заявки за... прочетете повече »

4.08.2021 • Межународно специализирано изложение СИХРЕ 2022

Уважаеми членове на Национална асоциация ХоРеКа,

На 27.07.2021 година беше подписан  договора за сътрудничество между Интер Експо Център и  Национална асоциация ХоРеКа за организиране и провеждане на международното специализирано изложение СИХРЕ 2022  и съпътстващата... прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last