Начало

Добре дошли на сайта на Национална Асоциация ХОРЕКА

На учредително събрание на 26 януари 2002 г. 21 от най-големите фирми производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване създадоха свое сдружение - национална асоцицация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/. С него се постави началото на нов етап на взаимотоношенията между участниците на пазара.

Национална Асоциация ХОРЕКА е доброволна неправителствена браншова организация. Основана на принципите на саморегулиращия се пазар, тя е следваща стъпка към изграждане на стабилна основа за бизнес отношения между колегите в бранша. Като естествен отговор на нуждата от посредник в отрасъла, Асоциация ХОРЕКА се стреми да спомогне за по-доброто двежение на стоки, капитали и идеи.

Учредителите си поставят амбициозните задачи:

  • Да регламентират дейността в бранша;
  • Да гарантират лоялност във взаимоотношенията между участниците на пазара;
  • Заедно да защитават интересите си пред компетентните държавни, правителствени и неправителствени организации;
Сред приоритетите на асоциацията са подпомагане на държавните институции в хармонизиране на законодателството, стандартите и санитарните изисквания с тези на европейския съюз.

Философията на Национална Асоциация ХОРЕКА се основава на труда и предприемчивостта на нейните учредители, на техните ентусиазъм и готовност за промени.

Ръководна роля имат редът и законността.

Асоциацията е от отворен тип- членове могат да станат всички фирми от бранша, които отговарят на условията, залегнали в устава. Национална асоциация ХОРЕКА е член на БСК и БТПП.

Последни новини

13.03.2014 • Българска строителна седмица 19-22 март 2014 година

Национална асоциация ХоРеКа ще участва с информационен щанд на специализираното изложение БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА в ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР от 19 до 22 март 2014 година. Щанда на Асоциацията ще бъде позициониран в зала № 2.    прочетете повече »

25.02.2014 • Общо отчетно-изборно събрание

Общото събрание преизбра с пълно болшинство г-н Георги Георгиев за Председател на Управителния съвет на Национална асоциация ХоРеКа. Членовете на УС също бяха преизбрани за още един мандат  и са: г-н Абаджиев-от фирма АБ ТЕРМ, г-н Антон Михайлов - от фирма АВА М, г-жа Яна... прочетете повече »

11.02.2014 • ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 22 февруари 2014 година от 13.30 часа в гр.  София в  ЦЕНТРАЛ ХОТЕЛ ФОРУМ, бул. Цар Борис  III  № 41 ще се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Национална асоциация ХоРеКа. прочетете повече »

Служебна зона

Регистрация