Новини

17.04.2024 • Заседание на Управителния и Контролния съвет

На 08.05.2024 година от 16.30 часа ще се проведе първото заседание на новоизбраните ръководни органи на Асоциацията.Заседанието е открито и всеки  от членовете  при интерес може да  присъства. 

  

Служебна зона

Регистрация
Sihre 2023