Новини

17.01.2022 • Предложение от ИАНМСП за спонсориране на участници на СИХРЕ 2022

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛСИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ предоставя възможност на фирмите  производители от Асоциация ХоРеКа да бъде спорсорирано участието им на специализираното изложение СИХРЕ 2022.

Информацията с предложението съм изпратила на мейлите на фирмите от Асоциацията. 

За допълнителна информация при интерес: Магдалена Маджурова  - старши експерт  ИАНМСП тел. 02/9407970;

                                                                  Кристин Житарска - старши експерт тел. 02/9407986 

  

Служебна зона

Регистрация
Sihre 2022