Новини

17.01.2022 • Межународно специализирано изложение СИХРЕ 2022


 Предвид здравната ситуация към момента специализираното изложение СИХРЕ 2022, RETAIL SHOW и професионалния кулинарен форум ГАСТРОНОМИКС ще се проведат в определения резервен период 15-18 март 2022 г. 
 

Служебна зона

Регистрация
Sihre 2022