Новини

14.12.2021 • Заседание на Управителния и Контролния съвет


Уважаеми членове на ХоРеКа,
 
На 16.12.2021 г. от 16.30 часа ще се проведе заседание на Управителния и Контролния съвет на Асоциацията в залата на фирма Томеко, при следния ДНЕВЕН РЕД:
 

1. УЧАСТИЕТО НА ФИРМИТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ СИХРЕ 2022 ОТ 1 ДО 4 ФЕВРУРИ В ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР.
  
2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА  ПОДГОТОВКА НА ПИСМА ДО НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БРАНША.
 
3. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ.
 
ВСИЧКИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ СА ПОКАНЕНИ ДА ПРИСЪСТВАТ 

Служебна зона

Регистрация
Sihre 2022