Новини

23.04.2021 • Заседание на Управителния и Контролния съвет

На 28.04.2021 г. от 17.00 часа в офиса на фирма ТОМЕКО ще се проведе заседание на Управителния съвет при следния дневен ред:

1. Обсъждане на дейността на Асоциацията за 2020 година.

2. Обсъждане на финасовия резултат за 2020 г.

3. Обсъждане на проекто-бюджета на Асоциацията за 2021 г.

4. Решение за насрочване на Общо събрание на Асоциация ХоРеКа.

5. Общи и оперативни задачи.

Управителният съвет отправя покана за присъствие на всеки от членовете, при интерес. 

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last