Новини

18.04.2019 • Подкрепа на оспорването на промените в Наредба Н-18 пред ВАС

На заседанието на Управителния съвет на 17.04.2019 г. ръководството на Асоциацията взе решение да подкрепи Българска стопанска камара при оспорването на промените в Наредба Н-18 пред Върховния административен съд.

Действията, които ще бъдат предприети са:

1. Оспорване на измененията на Наредбата пред ВАС;

2. Подаване на сигнал до ЕК;

 Към мометна инициативата е подкрепата от 280 юридически субекта.

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last